Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman yöneticileri, binanın genel yönetim işleriyle ilgilenen, karar defterini tutan ve gerekli faturaların, makbuzların saklanmasını sağlayan sorumludur. Daire sayısı az olan apartmanlarda genelde bir kişi yönetici görevini üstlenirken daire sayısı fazla olan binalarda ise bu görevi profesyonel yönetim şirketleri üstlenebilmektedir.

Yönetici, kat malikleri kurulunda alınan kararların ve apartman planını noter onaylı karar defterine işlemek zorundadır. Ayrıca tüm giderleri tarih sırasına göre belgeleriyle birlikte deftere kaydedilmesi gerekir yönetici bu kayıtları usulüne uygun olrak yapmakla yükümlüdür.
İşletme projesinin yapılması yöneticinin diğer görev ve sorumlulukları arasında yer alır.
Ayrıca yönetici kat maliklerine karşı tıpkı bir vekil gibi sorumludur.