Temizlik Hizmetlerimiz

Yönetimini yaptığımız apartman ve sitelere yönetim hizmetimizin dışında kaliteli temizlik hizmeti de sunuyoruz. Temizlik personellerinin temin edilmesi, kanun ve yönetmelikler uyarınca personelin yasal işlemlerin yapılması, iş güvenliğinin sağlanması, kullanılacak kimyasalların yönetmeliklere göre belirlenmesi vs. gibi konularda çalışmalar yürütmekteyiz.

Site ve apartman sakinlerinin mevcut anlaştığı bir temizlik firmasi varsa, o firmanın personeli için gerekli yasal işlemleri yerine getirip getirmediği, kullanılan kimyasalların yönetmeliğe uygun olup olmadığı incelenmektedir. Böylece üye site ve bina sakinlerimizi oluşabilecek olumsuzluklardan koruyoruz.