Bina Yönetimi Paketlerimiz

Paket
Özellikleri
YÖNETİCİ
DANIŞMANLIK HİZMETİ
AİDAT TAKİP
HİZMETİ
AİDAT VE YASAL
TAKİP HİZMETİ
AİDAT VE PERSONEL
TAKİP HİZMETİ
PROFESYONEL
YÖNETİM HİZMETİ
Tüm Üyelerin Ulaşabileceği Aidat Takibi
Aidat ve Diğer Finansal Verilerin Tüm Üyelerce Görüntülenebilmesi
Yönetici ve Yönetim Kurulu Toplantılarına Danışmanlık Yapmak
Aidat Ödeme Hatırlatması ve Ödenmedi Bilgisinin SMS İle Bildirilmesi
Kiracı Aidat Bilgilerinin Ev Shiplerine SMS İle Bildirilmesi
Aidat Ödemelerinin Çeşitli Yollarla Kolayca Tahsil Edilmesi
Aidat Ödemeyen Daire Sakinin Yasal Takibe Alınması
Tüm Üyelere Hukuki Danışmanlık Hizmeti
Yasal Defterlerin Hazırlanması, işlenmesi
Apartman Görevlisinin Bordrolaması
Apartman Görevlisinin SGK Bildirgesinin Hazırlanarak Zamanında Göndrilmesi
Apartman Personel Temini ve Eğitilmesi
Kıdem Fonu, iş Güvenliği Gibi Yasal İşlerin Takibinin Yapılması
İşletme Projesinin Hazırlanması Onaylanması
Gelir-Gider Durumlarının Aylık olarak Hazırlanarak İlan Panosuna Asılması
Periyodik Bakımların Zamanında Yaptırılması
Bina Bakım Onarım İşlerinin Yaptırılması İçin Teklif Toplanması